10 متن زیبا در مورد امام حسین (علیه السلام) و محرم برای زندگی نامهمتن های زیبا در مورد امام حسین (ع)

زیباترین جملات و متن های کوتاه و ادبی در مورد امام حسین (علیه السلام) و محرم برای بیوگرافی و استوری اینستاگرام!

***

حسین تشنه تر از آب بود
افسوس به جای افکارش
زخم های فشاری را به ما نشان دادند
و بزرگترین درد کم آبی نام داشت

دکتر علی شریعتی

******

متن دل نوشته شده برای امام حسین

صلح حسین حماسی ترین شاهنامه جهان است
نام حسین را مشعل خود می کنیم
خون حسین و یارانش قبله کمال و سعادت ماست
خون حسین همچون خورشید روزگاران است که هر روز می درخشد
تا در مسیرهای پر پیچ و خم خطا گم نشویم

******

نام حسین را با آب طلا قاب کنید
یاد آبی به نام حسین افتاد
شما می خواهید قد بلند و جاودانه باشید
تا آخر عمر به خداوند توکل کن

******

آبروی حسین به کل کهکشان می ارزد
یک تار موی حسین دو دنیا می ارزد
گفتم قیمت بهشت ​​را بگو
می گفتند ارزش حسین بیشتر از این است

******

حسین معروف ترین نام و معروف ترین سردار چکاد روشنی است
حسین، مجسمه ایمان و عشق الهی
حسین، آرزوی سالکان و افتخار یابندان
حسین یادآور آزادی است
برای شناخت حسین باید از مرز تاسوعا و عاشورا عبور کند

******

شعری در مورد امام حسین

در بسته بود و با ناراحتی به من نگاه کرد
با سوزان ترین اشک آه کشید
گلوی خشم سوزانم را بشکن
و عطر حسین روح و جانم را گرفت

******

از فرزند حسین تا برادرش و از خودش تا غلامش
و از این قاری قرآن به این معلم بچه های کوفه
به آن مؤذن، به آن خویشاوند یا غریبه
و به این مرد بزرگوار و با کرامت در جامعه خود
و تا آن شخص از هرگونه غرور اجتماعی رها شود
همه با شهادت روبرو شدند
به همه مردان، زنان، کودکان و همه پیر و جوان
همیشه تاریخ را مطالعه کنید تا بدانید چگونه زندگی کنید

******

جملات ادبی در وصف امام حسین و محرم

راز جاودانگی امام حسین در آن است
که همه عشق های کوچکتر در پای بزرگترین عشق هستند
که می توان تصور کرد و این عشق خدا بود

******

عاشورا محل عشق و پناهگاه عاشقان است
عاشورا واجب است و عاشورا شدن واجب
عاشورا مجمع عمومی حماسه سازان هستی است
آشور یکی از جاذبه هایی است که دل را به دست می آورد و برای جذب دوست می آید
و هویت هستی معنا ندارد
که خالی از نهضت عاشورا و شعر و شعور است

******

متن ارادت به امام حسین

حسین درس بزرگتری از شهادتش به ما داد
و این نیمه رفتن حج و رفتن به سوی شهادت است
او مراسم حج را تا تمام زائران تاریخ به پایان نرساند
بگذارید زائران داستان و مؤمنان سنت ابراهیم را بیاموزند
اگر هدف نباشد، اگر حسین نباشد و اگر یزید باشد
گردش در خانه خدا مساوی است با خانه بت

******

تا به حال، دنیای نمک راز باقی مانده است
این مظهر زندگی در سراسر جهان باقی می ماند
ازناله نینوا یاران حسین
همیشه یک زمزمه غم وجود دارد

******

صدای پای محرم به گوش می رسد
برای ماه عزت دست مرا بگیر
بیا و در زمین ارباب پیش من بایست
چهل شب دیگر مرا به کرب بالا ببر