15 جملات زیبا برای خداحافظی از رفیق و دوستمتن غمگین خداحافظی با دوست

ناب ترین متن و جملات خداحافظی از رفیق و دوستان صمیمی برای پروفایل، کپشن و استوری!

دوستیه ما همانند آینه ای است
که هیچ خداحافظی ای
توانایی شکستن آن را ندارد
کاش لحظه خداحافظی ما زمان متوقف میشد که دیگر ناچار به رها کردنت نباشم

******

تنها یک برگ مانده بود
درخت گفت :منتظرت میمانم
برگ گفت :تا بهار خداحافظ
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

******

خداحافظ ای دوست من
دنیای من بدون تو تاریک و خاکستری می شود

******

خداحافظی ات از من
یک صفحه کتاب ساخته است
دست ودلم به زندگی نمی رود
تا ابد بین کتاب های کتابخانه ام
خاک می خورم دوست من

******

متن خداحافظی با دوستان صمیمی

آخرین خداحافظی ها
همیشه تلخ بوده و هست دوست من
مثل آخرین قهوه ای که سه قاشق شکر ریخته بودیم و مزه ی تنهایی می داد

******

برای ما خداحافظی وجود ندارد
هر جایی که باشی
در قلب منی رفیق

******

آدم های کمی هستند که می دانند تنهایی یک نفر حرمت دارد.
همین طور بی هوا سرشان را پایین نمی اندازند و بپرند وسط تنهایی آن فرد.
چون خوب می دانند که اگر آمدند،باید بمانند.تا آخرش باید بمانند.
آنقدر که دیگر تنهایی وجود نداشته باشد.
وگرنه مسافرها همیشه موقع خداحافظی،تنهایی را هزار برابر می کنند!
خداحافظ بهترین دوستم

******

زندگی پر از خداحافظی های ناگهانیه

******

گاهی فقط باید رفت
زیرا خداحافظی حرف هایی را بازگو می کند
که شما از بیان آنها عاجزید

******

خداحافظی ها قهوه نیستند
اما تلخ اند

******

جملات خداحافظی از رفیق

جملات زیبا درباره خداحافظی از رفیق

خداحافظی,
برای عاشقان معنا دارد
ولی برای بهترین دوستان
تنها سلام است که معنا ساز است

******

ما خندیدیم تا زمانیکه اشک از چشمانمان سرازیر شد
و عاشق ماندیم تا زمانیکه
آخرین خداحافظی را بر زبان آوردیم

******

چرا همیشه خداحافظی
آخرین کلمه است
چرا همیشه اولین گلوله نمی کشد!

******

به سلام‌ها دل نمی‌بندم
از خداحافظی‌ها غمگین نمی‌شوم
دیگر عادت کرده‌ام به تکرار یکنواخت دوری و دوستی خورشید و ماه

******

این خداحافظی نیست که اذیتت می کند
این خاطرات است که می سوزاند

******

ازماکه‌گذشت
اما‌اگر‌درسرت‌هوای‌خداحافظی‌‌داشتی
ازهمان‌ابتدا‌سلام‌نکن..
لطفا!