20 شعر مذهبی یک بیت برای ماه محرمشعر مذهبی یک بیت برای ماه محرم

گلچینی از زیباترین ها اشعار ادبی ماه محرم در قالب تک بیت برای پست ها، کپشن ها و استوری های اینستاگرام در شب های محرم

***

دوباره غمگین شدم، دوباره غصه خوردم
ماه محرم آمد و تمام دنیا را فتح کرد

******

تا دنیا هست آرزوی محرم باقی است
این مظهر حیات در همه عالم باقی است

******

تبریک محرم من از دست و بازوی قاسم است
به شور شهادت حنا گیسوی قاسم

******

شعری در مورد ماه محرم

از محرم عزاداری می چکد
اما این بهترین ماه است، می دانید چرا؟

******

از عرش فرش همه فرشتگان
فریاد می زنند که ماه محرم است

******

بر عرش مجلس غم پروردگار عالم است
دل مشکی دیوانه می پوشد، محرم است

******

هرجا میرم غم و غصه دارم
هر ماه، ماه محرم است
تمام عمرم گریه کردم چون مجبور بودم گریه کنم
اگر گریه ام نگیرد، باز هم کافی نیست

******

قرارگاه محرم در دلم چادر زده است
دل را حرم و عصای خون خدا قرار داد

******

خبر از مهی اومد بوی خدا میده
ماه داغ دل ما در نوا غرق می شود

******

یک سال گذشت و دوباره
پلک زدی و محرم رسید

******

اشعار ادبی ماه محرم در قالب تک بیت

کی محرم بود و کی عزا
برخیز و نوای کربلا را بخوان

******

چند وقت است که در غم اشک های توست؟
دلت را از هوای رازت پر می کنی

******

سلام محرمم به دست و مشک ابوالفضل
اشک های ابوالفضل از ناامیدی می سوزد

******

شعر تک بیتی در مورد کربلا

ماه محرم باز شد، کربلا را ببینید
خون حاج عاشورا و ساع و صفا را ببینید

******

محرم از شهر غم آمد با علم به دست
برای پرستاری، روی تمام دستش خم شد

******

قسم به قلب سفید کسی که سیاه پوش است
من هیچ وقت محرم نمی شوم مگر اینکه شهید شوم

******

سالهاست که برایت گریه میکنیم
با محرم شما گریه می کنیم

******

ما درآمد و هزینه و نگهداری برای کل سال داریم
از گریه های ماه محرم گرفتیم

******

چادر، پرچم، تابلو و پرچم بیاورید
هیجان زده شوید و شادی محرم را به ارمغان بیاورید

******

اندک اندک عاشقان به شور و شوق و التهاب افتاده اند
برای احیای محرم عجله دارند

******

قلبم در سینه ام بی قرار است
محرم به دل محرم رسیدی

******

منادی عزا از بهشت ​​آمد
فبک علی الحسین به محرم رسید

******

گل های سرخ لبخند روی لبانمان خشک می شوند
ماه محرم رسید چقدر دلها غمگین است