20 متن آهنگ عاشقانه عربی با ترجمه فارسی برای بیو اینستاگراممتن عاشقانه کوتاه عربی برای بیو اینستاگرام

زیباترین جملات و کلمات عاشقانه عربی کوتاه با معنی فارسی ابراز عشق و علاقه به همسر و عشق به زندگی

***

هیچ توهمی وجود ندارد که به اندازه عشق واقعی باشد

هیچ توهمی به اندازه عشق واقعی به نظر نمی رسد

******

عشقی که فقط به زیبایی جدی علاقه دارد
نه عشق واقعی

عشقی که فقط به زیبایی بیرونی اهمیت می دهد
عشق واقعی نیست

******

متن عاشقانه عربی با فونت زیبا

ملایم اولین عطر است
از درخت عشق بیرون برو

بخشش اولین عطر است
این عشق از خلأ بیرون آمد

******

عشق تنها ماجراجویی واقعی در زندگی ماست
و به همین دلیل است که ما دوست داریم

عشق تنها ماجراجویی واقعی در زندگی ماست
و به همین دلیل است که ما عاشق هستیم

******

هیچ کس بدون عشق زندگی نمی کند
زندگی بدون عشق اصلا زندگی نیست

هیچ کس بدون عشق زندگی نمی کند
زندگی بدون عشق اصلا زندگی نیست

******

بگذارید به همه زبان ها بگویم
می دانی و نمی دانی
دوستت دارم

بگذارید با همه زبان ها باشد که
شما می دانید و نمی دانید چگونه بگویید
دوستت دارم

******

اگر هرم از مصر به چین حرکت کرد
و قلب من از چپ به راست است
هر چند سال هم که بگذرد هرگز فراموشت نمی کنم

اگر اهرام از مصر به چین منتقل شدند
اگر قلب من از چپ به راست می رود
من فراموشت نمی کنم، مهم نیست چند سال است که نباشی

******

اس ام اس عاشقانه عربی برای بیوگرافی و تاریخ

اس ام اس عاشقانه عربی برای همسر و همسرم

عشق چیست
لحظه ای که کائنات شگفتی دل تو را می شنود
و او فریاد می زند و او را پیدا می کند

عشق چیست
در لحظه ای که شما هستید، او شگفتی قلب شما را می شنود
جواب گریه ام را دادم

******

عشق تو در قلب من زنده است
تصویر تو در چشمان من است
و از ته دل به تو می گویم دوستت دارم چشمانم می درخشد

عشق تو در دلم نشسته است
صورت تو بین چشمان من
از ته دلم میگم دوستت دارم نور چشمم

******

هرجا که نگاه کنی بهت یادآوری میکنم
تو زندگی من هستی

به هر طرف که نگاه میکنم یاد عشقت افتادم
تو دنیای منی

******

سخنان آنا ما بادی تکلی درباره یودوب دل حنین
و گراهام بیکفینی تگلی
بهبک، کلمه کشتن تو

نمیخوام عاشقانه حرف بزنی
از عشق و محبت قلبم را آب می کند
دوستت دارم همین برایم بس است

******

شعر عاشقانه عربی

یه محبوب الاشق رفیق من تنگال
همچنین کلمه “دوستت دارم” آسان نیست
سلام به ما بس است
وهنه بل گلب خضر عاشقانه

آه، کسی که دوستش دارم، عشق قابل بیان نیست
و این برای من آسان نیست که بگویم دوستت دارم
ظاهراً مردم عاشق هستند
اما عشق من در قلبم جوانه زده است

******

شما خدا را دوست دارید
انسانیت انسان است
یا منشف دمی باروقی
فراموشم نکن

تو همان عشقی هستی که مرا به گریه انداخت
و باعث شد خودم را فراموش کنم
آه ای که خون را در رگهایم خشک کردی
مواظب باش یه لحظه فراموشم نکن