20 متن انگیزشی زیبا و کوتاه در مورد یوگا (engمتن زیبا و تمیز در مورد یوگا

زیباترین جملات کوتاه انگیزشی در مورد یوگا و مزایای آرامش خاطر آن که می توانید در پست ها و استوری های اینستاگرام استفاده کنید.

***

یوگا سفری در درون خود است
از خودم
برای خودم

******

می گویند با پول نمی توان خوشبختی را خرید
اما می تواند درس های یوگا بخرد
و اساساً همین است
می گویند با پول نمی توان خوشبختی را خرید
اما او می تواند در کلاس های یوگا شرکت کند
و این باعث شادی و خوشحالی شما می شود

******

عکاس مردم را وادار می کند برای او ژست بگیرند
مربی یوگا مردم را مجبور می کند
تنها ژست گرفتن

******

کلمات قصار در مورد یوگا

یوگا چشمه جوانی است
شما به اندازه کافی جوان هستید
اینکه ستون فقرات شما انعطاف پذیر است

******

ماهیت یوگا این است که نور آگاهی است
در تاریک ترین گوشه های بدن بدرخشید

******

برای من، یوگا فقط تمرین بدنی نیست
من یوگا را تلاشی برای خودم می بینم

******

یوگا شما را به لحظه حال می برد
تنها جایی که در آن زندگی وجود دارد
یوگا شما را به لحظه حال می رساند
تنها جایی که در آن زندگی وجود دارد

******

یوگا نوری است که به یکباره می درخشد
و هرگز خاموش نمی شود
تا حد امکان تمرین کنید
شعله روشن تر است

******

یوگا به معنای خودسازی نیست
این در مورد پذیرش خود است

******

جملات معروف و کوتاه در مورد یوگا

یوگا مانند موسیقی در مسیر است
بی پایان

******

جملات انگیزشی یوگا

یوگا درست از جایی که من هستم شروع می شود
نه جایی که دیروز بودم
یا جایی که آرزو دارم باشم
یوگا درست از جایی که من هستم شروع می شود
نه جایی که دیروز بودم
یا جایی که می خواهم باشم

******

یوگا تمرینی برای آرام کردن ذهن است

******

یوگا کلید طلایی است
که درهای صلح، آرامش و شادی را باز می کند
یوگا کلید طلایی است
که درهای صلح، آرامش و شادی را می گشاید

******

یوگا رقصی است بین کنترل و تسلیم
بین فشار دادن و رها کردن
زمانی که تحت فشار هستید یا استراحت می کنید
شما بخشی از فرآیند خلاقیت می شوید
بخشی از کاوش نامحدود وجود شما

******

یوگا یک آینه است
به خودمان نگاه کنیم

******

یوگا دیدگاه ما را تغییر نمی دهد
یوگا فردی را که می بینید تغییر می دهد

******

یوگا قدرت در آرامش است
آزادی در روآ
اعتماد به نفس از طریق خودکنترلی
انرژی از درون و انرژی از بیرون

******

یوگا فقط سر ایستادن نیست
یوگا آرامش ذهن است

******

با نفس کشیدن خدا به تو نزدیک می شود
همانطور که آن را نگه دارید، خدا با شما خواهد ماند
با برآوردن نفس خود به خدا نزدیکتر می شوید
نفس بکش و تسلیم خدا باش