20 متن زیبا در مورد رنگ بنفش (انگلیسی


متن های زیبا در مورد رنگ بنفش

گزیده ای از زیباترین متن ها و جملات در مورد رنگ بنفش برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

***

وقتی زندگی تاریک به نظر می رسد
اجازه دهید نور بنفش شما را به سمت امید
و فرداهای روشن تر هدایت کند

******

روبرو می کند
عقل و احساس را
رنگ بنفش

******

Purple allows you to be elegant
and appear strong
رنگ بنفش به شما اجازه می دهد
ظریف و قوی به نظر برسید

******

بنفش
رنگ دوستی
محبت
گرمی عشق
وفاداری
و حس خوب زندگی ست

******

‏شکست عشقی فقط اونجاش
که تو براش قلب بنفش می فرستی
ولی اون گل رز با دست می فرسته

******

بنفش مغرورترین رنگ دنیاست

******

Be like a purple flower in a world of green
stand out and bloom
with confidence
مثل گلی بنفش در دنیای سبز باش
برجسته شو
و با اعتماد به نفس شکوفا شو

******

چه زیباست دنیا
چه زیباست زندگی
و چه زیباتر که ترکیبی از رنگ بفش
به دیوارهای زندگی بپاشیم

******

در دنیایی از رنگ ها
من زندگی ام را بنفش رنگ می کنم

******

Be a warrior of love
donned in the armor of purple
spreading kindness and compassion
جنگجوی عشق باش
که زره بنفش پوشیده
و مهربانی و شفقت رو گسترش میده

******

صبح بخیر بنفش تو
از آن سوی گوشی تلفن
جنگلی را در من رویاند

******

در دریایی از رنگ ها
موج بنفش باش

******

در چشمان تو
من انعکاس هزاران غروب بنفش را می بینم

******

من متقاعد شده ام که بنفش می تواند
هم لوکس باشد
و هم متواضع

******

In the tapestry of life
let purple be the thread of passion and purpose
بگذار بنفش در تابلوی زندگی
نخ شور و هدف باشد

******

کاش در این خلوت باریک تنهایی
صدای تو به گوش می رسید
کاش رنگ رز قرمز تو
در رنگ بنفش زنبق من ادغام می شد
کاش رنگ سفید زمینه عشق
یا تن داغ تو به وسعت کهکشان ها می شد

******

منهای غربت
به رنگین کمانی میمانم
که رنگ بنفش آن را پاک کرده باشند
حاصل جمع من و نگاه کردن
چیزیست مساوی غربت