20 متن زیبا و عاشقانه برای تابستان و مرداد!متن عاشقانه تابستان و مرداد

جملات و متن های عاشقانه و زیبا برای فصل تابستان و مرداد برای کپشن، پست و استوری در اینستاگرام!

***

وقتی صحبت از مرداد می شود، هنوز رسم کودکی من است
تابستان به نیمه رسیده است
قلبم تند تند میزند
و ذهن من روز شمارش را روشن می کند
و من مدام تکرار می کنم
تابستان امسال هم گذشت
و من مانند هر سال در خماری او باقی می مانم

******

صبح مرداد فرا رسید و آفتاب سوزان فرار کرد
ای دل خوش که امروز صبح به دلدار رسید

******

متن ادبی مرداد ماه

تو اوت ترین ماه هستی تابستان پول
خیلی داغ و آتشین
و پر از وسوسه

******

بدون تو من تو را تا سردترین جا در آغوش خواهم گرفت
تو دنیا رو عوض کردی..
چطور توانستی؟!
و آن هم در اواسط ماه اوت

******

مرداد به زیبایی و هنرمندانه به تصویر کشیده شده است
عمق نگاه و آتش عشق تابستانی
و تب آرزو
در تشنگی و خنکی بی پایان یک خواب شبانه

******

این شهر پر از من و توست
عینک آفتابی را از چشمان خود بردارید
تا آفتاب مرداد بگوید چقدر برای توست
سیلی به گوشم زد
برای کشتن من

******

مرداد مهربانی گرم است
در ابتدای تابستان
عشق اتشین
عشق برای شب های طولانی تابستان
و زیبایی آرامش بعد از ظهر

******

شعر برای مرداد ماه

در اوایل مرداد، بلبل به گل گزارش داد
روز شادی و فریاد دوباره به سراغمان آمده است

******

جملات زیبا در مورد تابستان و مرداد

اوت است
گرمای عشق از دستان خورشید جاری می شود..!
بی شک زمین در تب عشق می سوزد!

******

گرمای آغوش تو آغاز فصل تابستان من است!
گرمای دستانت آرامش دستان من است
تیر و مرداد با هم هستیم و پشت هم می ایستیم!
ما برای همیشه قسم می خوریم، زندگی شما زندگی من است

******

مرداد است دلم گرم می شود
با آرزوی بهترین ها برای بدن مرداد شما

******

آگوستوس، نگاه تو زیباتر از خورشید است
دلت از بهشت ​​پاکتره
و صدای تو آرامتر از نسیم بهاری است

******

جملات زیبا در مورد تابستان و مرداد

لبخند معصوم تو، دنیای آرام تو
من از نور خورشید در چشمان شما قدردانی می کنم
موهای قهوه ای تو، دستان مردت
شهریور قدردان لبانت هستم

******

دلم گرمای مرداد را می خواند
حمام کردن در میان تنش
و بگذار سایه مهر او تمام وجودم را غرق کند

******

ما مدیون کسانی هستیم که صمیمانه از ما خواسته اند
ببخشید مرداد ساعت چنده؟
و ما نگفتیم چون اوت
قبر عشق گل خونین دل ماست