20 متن غمگین در مورد زندگی و مشکلات آن (eng


متن و جملات غمگین در مورد زندگی

گزیده ای از متن غمگین در مورد زندگی که می توانید برای پست ها، کپشن ها و استوری های اینستاگرام استفاده کنید.

***

زندگی خندان شاهد مرگ ماست

******

گاهی زندگی پاهایت را می شکند
تا ببینید چه کسی به شما کمک می کند راه بروید

******

امروز را از دست ندهید
امروز زندگی می کنند

******

بلکه برای چیزی زندگی کنید
از مردن برای هیچ
برای چیزی زندگی کن
بیهوده نمرد

******

شعر غمگین در مورد زندگی

باران کمی کندتر می بارد
کسی در خانه نیست
من هم تنها هستم
و دردی که اسمش زندگی است

******

وقتی زندگی عادی نیست
وقتی همه چیز خیلی بهم ریخته
من دیگر از هیچ چیز تعجب نمی کنم

******

زندگی اتفاقی است که دیگر تکرار نخواهد شد
اکثر مردم وجود دارند
این همه است
زندگی اتفاقی است که هرگز تکرار نخواهد شد
بیشتر مردم فقط زنده اند
این

******

من نمی خواهم به زندگی ام پایان دهم
و متوجه شدم که من فقط مدت آن را زندگی کرده ام
ای کاش من هم تجربه اش می کردم

******

در نهایت متوجه خواهید شد که بی تفاوتی بهترین راه برای مقابله با زندگی است

******

متنی غمگین در مورد خستگی زندگی

دنبال مردم نرو
زندگی این روزها گیج کننده است
زمانی که چشمان شما به این سیم پیچ بسته شد
تازه می فهمی که نه خوشبختی اش معلوم است و نه ناراحتی اش
این زندگی به کسی نمی خورد
فقط برخی افراد برای شادی ژست می گیرند
هیچ کس خوشحال نیست

******

زندگی مشکلی برای حل کردن نیست
اما واقعیتی که باید تجربه کرد
زندگی مشکلی نیست که بتوان آن را حل کرد
این واقعیتی است که باید تجربه کرد

******

زندگی یک نمایش است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد
پس بخون
اشک می ریزد
دارم میخندم
و با تمام وجودت زندگی کن
قبل از اینکه نمایش شما بدون تشویق به پایان برسد

******

زندگی سخت نیست، غم آن را سخت می کند
او آن را از دست نمی دهد، او منتظر آن است
عشق زیباست، دروغ آن را زشت می کند
دل هیچکس از سنگ نیست، زمان آن را سخت می کند

******

از زندگی عبور نکن
در طول زندگی رشد کنند
از زندگی عبور نکن
در طول زندگی رشد کنید

******

متن غمگین طولانی درباره زندگی

زندگی هم تلخ است و هم شیرین
شما نمی توانید از غم و اندوه فرار کنید، حتی اگر ثروتمند باشید
حتی اگر عاشق هم باشید نمی توانید احساس تنهایی نکنید
زندگی ترکیبی از همه احساسات با هم است
سعی نکنید فرار کنید یا آن را تحمل کنید
یاد بگیرید از هر لحظه استفاده کنید و از آن لذت ببرید

******

حقیقت این است که شما نمی دانید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد
زندگی یک سواری دیوانه کننده است
و هیچ چیز در آن تضمین نشده است