25 متن ادبی تبریک روز قلم به نویسنده (روز قلم مبارک!)روز قلم مبارک باد

در تقویم رسمی ایران، روز چهاردهم تیرماه، روز قلم است.

گلچینی از زیباترین متن های ادبی برای تبریک روز قلم به نویسنده و دوست و همسر برای پروفایل و کپشن و داستان!

گفتی من شاه جهان هستم!
روز قلم مبارک…

******

ما می نویسیم تا دو بار طعم زندگی را بچشیم، حالا و در گذشته
روز قلم مبارک

آنائیس نین

******

قلم زبان خداست
این اعتماد به نفس یک فرد است
سپرده عشق است
همه توتم هستند
و قلم توتم من است
و توتم ما
روز قلم مبارک

******

تبریک می گویم
روز قلم بر همه کسانی که خود را با کلمات می شناسند مبارک
همه کسانی که قلمشان اهرم زندگیشان است
روز قلم را به خود و شما که به شیوه خودتان می نویسید تبریک می گوییم

******

یک خودکار خسته
سپیده دم
کاغذ گاز گرفت
قلم از جاده خسته شده است
روی میز چوبی با پایه شکسته
بزرگ، حتی روی میز
که از عصر
اسمت رو نوشته
14 جولای، روز قلم مبارک

******

من یک ماده شیمیایی دارم
رنگش مثل برف سفیده…
بهار سفید…
او مثل قلب من است
عجیبه تحت هر شرایطی…
من لبهای او هستم…
14 اردیبهشت روز قلم…

******

یک خودکار برداشتم
برای نوشتن کلمات مناسب
همه اینها را نمی توان گفت
روی کاغذ بنویس
روز قلم مبارک.

******

گهگاه اسمت را می پرسم
و من برای تو می نویسم
قلم در دستم
به گل قرمز تبدیل می شود
روز قلم بر همه اهل قلم و قلم مبارک باد

******

«سوگند به قلم و آنچه می نویسد»
روز قلم مبارک

******

متن ادبی تبریک روز قلم نویسنده

روز قلم، روز دانش آفرینی و روز زیبای آفرینش مبارک!

******

روز قلم نویسنده را تبریک می گویم

نوشتن یعنی شریک کاغذ و قلم
روز قلم مبارک

******

هدف نویسنده این است که تمدن را از نابودی خود باز دارد.
روز قلم مبارک

******

قلم نوشتن
همه توهین به این دل ساده
که اکنون در روح می تپد
اما افسوس که محو شد
فریادش خاموش شد
تو هستی که بر سر دنیا و مردم فریاد میزنی

روز قلم مبارک

******

مردم وادی کلام
بدون شک پیام آوران
و آنان پیام آور سعادت بشرند
مربیان از رشد واژگان خود
رویای جاودانگی یک ملت تعبیر می شود
و سپاس فراوان برای اسرار قلمشان
جامعه ای ایجاد می شود

روز قلم مبارک

******

و برای همیشه دوستت دارم
تو کسی هستی که به احساسات من جان می دهی
دستت را میگیرم و احساست میکنم
روز قلم مبارک…

******

قلم قوی ترین سلاح است
ساکت ترین سلاح
روز قلم
تبریک به خانواده اش…

******

قلم زبان ذهن است
روز قلم مبارک

******

متن ادبی در مورد قلم

قلم را بردار و آثارت را بگذار
روز قلم مبارک

******

ای قلم تو خیلی خوشگلی
علم از تو گرفته شده، بال و پر
عظمت قلم را نمی دانی
زیرا خداوند به نام تو قسم خورده است
روز اندیشه نو، روز قلم مبارک

******

نوشتن دردناک است
به طرز دردناکی زیباست
نوشتن لذت غم انگیزی است
روز قلم نویسندگان عزیز مبارک

******

قسم به قلم و آنچه از بوی نوشتن می آید!
روز قلم مبارک…

******

روز جهانی قلم را تبریک می گویم

سعادت در انتظار قلم در دست شماست
شاید شما یک نویسنده هستید
14 جولای، روز قلم مبارک