450 هزار مستمری بگیر کشوری در صف وام 30 میلیون تومانی • مجله تصویر زندگی


من گزارش میدم اخبار صندوق بازنشستگی کشوریمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 450 هزار مستمری بگیر امسال 30 میلیون تومان وام دریافت می کنند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از شرکت صنعت کاغذ قائم شهر، توسعه و تکمیل زنجیره تولید این مجتمع تولیدی با فناوری روز را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت وام 30 میلیون تومانی به 450 هزار مستمری بگیر پایان سال و گفت: ارائه این فرصت از تیرماه آغاز شد که هر ماه به قید قرعه به مستمری بگیران کشور پرداخت می شود.

نعمت الله ترکی اعطای وام ازدواج به فرزندان و تامین جهیزیه دختران مستمری بگیران را از دیگر اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری برای کمک به قشر نجیب مستمری بگیران برشمرد.

ترکی احیاء و توسعه شرکت ها و صنایع مرتبط با صندوق بازنشستگی را از اهداف اقتصادی این صندوق برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار عنوان کرد که درآمد حاصل از آن برای حمایت از بازنشستگان توزیع می شود.